Web, XHTML (HTML), и др. неща

Какво ново? За F1-bg: Предназначение, Състояние, Авторски права, Начин на ползване. Помогни!

Фон: бял жълт св. сив сив
Шрифт: Arial Verdana sans-serif serif
Размер на шрифта: по подразбиране (CSS2) 12 14 16 18

Какво ново?

Общо за всички страници

10 септември 2007
Промяна в секциите "Авторски права": вече при използване на информация от F1-bg не се изисква сочене на v111p.com като източник.
7 март 2005
Добавен е стил за принтиране само с черен цвят на текста и минимални полета! (При мен тази страница предизвиква грешка в IE6 при опит за принтиране или Print Preview).
5 март 2005
Нова страница - Server-side конфигуриране и скриптове.
26 януари 2005
Към сайта е добавена тази страница. Шрифта по подразбиране вече е Arial, а шрифта на кода е удебелен.
11 януари 2005
Страниците webmisc и xhtml1 са публикувани в Интернет.

Web инфо

10 юли 2005
Добавена е малка секция за JavaScript.
26 януари 2005
Промени в секция "Адресите (в WWW)"

XHTML

21 февруари 2005
Секция "формуляри" е завършена.
12 февруари 2005
Към въведението е добавена връзката "разлика между application/xhtml+xml и text/html в Mozilla>".
4 февруари 2005
Добавено е обяснение защо да използваме XHTML и т. н. във Въведение.

Трябва да се добави секцията за таблици и освен това да се проверят всички елементи за атрибути които са пропуснати - като cite и datetime за <del> и <ins>.

CSS

10 септември 2007
Добавена е препратка

Server-side конфигуриране и скриптове

15 февруари 2006
Добавена е информация по проблема с Content Negotiation.
5 март 2005
Тук са преместени секциите от страница "webmisc" "Сървъри" и "Разликата между системни и Интернет адреси".

За F1-bg

Предназначение и състояние

Предназначението беше да се събере на едно място, и то на български език, информация за web, XHTML, CSS и т. н., защото иначе полезна информация има на много различни страници и е трудно да се намери отново нещо четено преди някъде. Въпреки това с навлизането на уики-технологиите и предимно на МедияУики аз загубих интерес към редактиране директно на XHTML код тъй като това изисква прекалено много време. Определено бъдещето е на web content management system-ите.

Авторските права за тези страници принадлежат на v111p.com. Материалите могат да се копират свободно (с комерсиална или некомерсиална цел) само при условие че в копието ясно е посочен източника - v111p.com.

Можете да използвате тази информация свободно и не се изисква да цитирате v111p.com като източник. (10 септември 2007 г.)

Начин на ползване

Всяка помощ е добре дошла!

Всички коментари, предложения, връзки към полезна информация, поправки на фактологични, правописни и/или печатни грешки, каквито несъмнено изобилстват, са добре дошли. Ако е възможно приложете и доказателства. За контакти можете да пишете на адрес v111p (при) v111p.com.